Saturday, July 25, 2009

So long, Bambie

my last conversation with Bambie was just a few weeks ago when i was battling flu. he told me to get well soon. it was a bit late when i read his facebook status saying how sick he was too those past days, i wasn't able to wish him well in return.

Bambie has always been unselfish, we've all know him to have battled some kidney problems the past several years yet i've never heard him complain. we never talked about his health condition everytime we get to catch each other on YM. or i just never bothered to ask. i just felt it wasn't really right asking him about it. so he'd end up often telling me how to take care of myself, to keep on with my travels, to enjoy life.

a few months back i remember writing about having found my old 'something" from college. we talked about seeing each other again so he could peruse it. it would have been nice going back in time with him again along with all the other batchmates. too bad he has to go on ahead of us.

here's some excerpts from what he wrote on my journal, pretty apt indeed:

Isang tanong lang, "Paano na ang buhay kung wala sina Lang, Winf, Jessa, Kalon, Cherry, Tina, Ron, Ferds, Myet, Lot, Sidky, Karla, Kai, Sassa, Liezle, Tetet, Chi, King?" Parang "death" question, iniiwasan pero kailangan harapin. Nalalapit na nga ang katapusan. Darating na ang mga umaga na na di na katulad ng dati, na nananabik sa mga sandaling makita kayo. It could be one dull day after another. Sana hindi. Naniniwala pa naman ako na may ganda pang maibibigay ang buhay., na ang "ganda" ay hindi nasa isang package na tinatawag nating "college". Sa ngayon, hirap akong makita ang gandang ito.


Darating ang araw na hahanap-hanapin ko ang mga anyo ninyo. Sino ang mga makikita ko? Hindi sapat ang mga magagandang alaala, mali, sapat pala ang mga magagandang alaala subalit ito ay maaring mabaon sa limot.

Nanood ako ng Chicago Hope kagabi, tungkol ito sa isang duktor na hiniwalayan ng asawa. Tinulak siya ng pagmamahal upang itanong, "Paano ang mga umagang gigising ako na wala siya sa tabi ko?" "Gumising ka lang!" sagot kapwa niya duktor. Medyo Laconic pero nandiyan talaga ang sagot.

No comments:

Post a Comment