Tuesday, January 08, 2008

tagalog translations

I'm still in a vacation mode and there's not much stress here really hehe...thus, there's not much i could blog about but mere memes...have fun

English movie titles and its Filipino
translation..

GALING NMAN NITO!!
HAHA..
Message:

1. Black Hawk Down - Ibong
Maitim sa Ibaba

2. Million Dollar Baby - 50 Milyong
Pisong Sanggol (depende sa exchange
rate)

3. The Blair Witch Project - Ang
Proyekto ng Bruhang si Blair

4. Mary Poppins - Si Mariang May Putok

5. Snakes on a Plane - Nag-ahasan sa
Ere

6. The Postman Always Rings Twice - Ang
Kartero Kapag Dumutdot Laging Dalawang
Beses

7. Sum of All Fears - Takot Mo , Takot
Ko, Takot Nating Lahat

8. Swordfish - Talakitok

9. Pretty Woman - Ganda ng Lola Mo

10. Robin Hood, Men in Tights - Si
Robin
Hood at Ang Mga Felix Bakat

11. Four Weddings and a Funeral - Kahit
Apat na Beses ka Pang Magpakasal,
Mamamatay Ka Rin

12. The Good, the Bad and the Ugly -
Ako, Ikaw, Silang Lahat

13. Click - Isang Pindot Ka Lang

14. The Day of the Dead - Undas

15. Waterworld - Palaisdaan

16. There's Something About Mary - May
K'wan sa Ano ni Maria

17. Employee of the Month - Ang Sipsip

18. Resident Evil - Ang Biyenan

19. The Grudge - Lintik lang ang Walang
Ganti

20. Nightmare Before Christmas -
Binangungot sa Noche Buena

21. Never Been Kissed - Pangit Kasi

22. Dude, Where's My Car - Dong, Anong
Level Ulit Tayo Nag-park?

23. Beauty and the Beast - Ang Asawa ko
at ang Nanay Nya

24. The Lord of the Rings - Ang Alahero

25. Die Hard - Hindi Mamatay-matay

26. Die Hard, With A Vengeance - Hindi
Na Mamatay-matay, Nag Higanti Pa

27. Lost In Space - Mga Tangang Naligaw
sa Kalawakan

28. Paycheck - Sweldo

29. Cinderella Man - Bading si
Cinderella

30. Charlie and the Chocolate Factory -
Nag-trabaho si Charlie sa Goya

31. Blade Runner - Magnanakaw ng Labaha

32. Schindler's List - Mga May Utang
kay
Schindler

33. Men In Black - Mga Lalaking
Namatayan

34. X-Men, The Last Stand - Mga Dating
Lalaki, Huling Tinayuan

35. Wedding Crashers - Mga Bwiset sa
Kasal

36. The Day After Tomorrow - Sa
Makalawa

37. Three Men and a Baby - Ang Tatlong
Yayo

38. Catch Me If You Can - Habulin
Mo 'Ko

39. A Bug's Life - Ang Buhay ng Isang
Surot

40. Die Another Day - Mamatay Ka Uli
Bukas

41. The Rock - Ang pagkain ng baboy

42. Jaws - Panga

43. Back to the Future - Sa Likod ng
Hinaharap

44. In the Line of Fire - Tumulay ka sa
Alambreng may Apoy

45. Saturday Night Fever - Sabado ng
Gabi, may Trangkaso

46. Stepmom - Tapakan si nanang

47. Brother Bear - Kuya Oso

48. Police Academy - Paaralan ng Mga
Buwaya

49. The English Patient - Ang
Pasyenteng
Inglesera

50. Man on Fire - Nasusunog na Mama

51. The Horse Whisperer - Ang Tsismoso
ng mga Kabayo

52. Dante's Peak - Ang Bumbunan ni
Dante

53. Legends of the Fall - Ang
Kasaysayan
ng mga Lampa

54. The Forgotten - Ewan ko di ko
maalala

No comments:

Post a Comment